Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Nr
W sprawie
Data
54/2017 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowych za 2017 rok 14.11.2017
53/2017 powołania Komisji ds. oceny przedsięwzięć realizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi 11.10.2017
52/2017 wprowadzenia dalszych wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2017/2018 05.10.2017
51/2017 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 04.10.2017
50/2017 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 04.10.2017
49/2017 zmiany Załączników do Polecenia nr 34/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 23.05.2017 15.09.2017
48/2017 powołania Zespołu roboczego celem przygotowania projektu Zarządzenia Rektora PCz w sprawie zasad i trybu sporządzania opinii przez jednostki organizacyjne Uczelni na zlecenie organów procesowych 15.09.2017
47/2017 wprowadzenia wzorów dokumentów obowiązujących na studiach podyplomowych od roku akademickiego 2017/2018 12.09.2017
46/2017 skorygowanych wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 08.09.2017
45/2017 rozszerzenia składu Komisji ds. dostosowania arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego do zapisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 08.09.2017
44/2017 uchylenia Polecenia nr 60/2015 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty obiegowej dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej 08.09.2017
43/2017 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 24.07.2017
42/2017 powołania Komisji ds. dostosowania arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego do zapisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 12.07.2017
41/2017 powołania Komisji do odbioru dokumentacji spraw prowadzonych przez Rzecznika Patentowego mgr. inż. Cezarego Radeckiego 11.07.2017
40/2017 Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Częstochowskiej (BIP PCz) 10.07.2017
38/2017 monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Częstochowskiej 19.06.2017
37/2017 struktury roku akademickiego 2017/2018 25.05.2017
36/2017 powołania Komisji ds. Akademickiego Sportu i Kultury 23.05.2017
35/2017 ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 w Politechnice Częstochowskiej 23.05.2017
34/2017 wprowadzenia wzoru podania - kwestionariusza o przyjęcie na studia oraz decyzji dotyczących przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 23.05.2017
33/2017 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2017/2018 23.05.2017
32/2017 powołania Zespołu ds. opracowania procedury windykacji należności studentów wobec Politechniki Częstochowskiej z tytułu opłat za kształcenie na studiach 17.05.2017
31/2017 rozszerzenia składu Komisji ds. opracowania zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Polecenia nr 30/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 26.04.2017 roku) 17.05.2017
30/2017 powołania Komisji ds. opracowania zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Politechnice Częstochowskiej 26.04.2017
29/2017 powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 19.04.2017
28/2017 powołania Komisji ds. opracowania projektu dokumentu regulującego sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Częstochowskiej 12.04.2017
27/2017 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 (zmiana Polecenia nr 6/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 września 2016 roku z późniejszymi zmianami) 06.04.2017
26/2017 powołania Komisji ds. organizacji imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską (zmiana w składzie komisji) 21.03.2017
25/2017 wprowadzenia do stosowania UMOWY SPONSORINGU 20.03.2017
24/2017 powołania Komisji ds. Zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych 20.03.2017
23/2017 powołania Zespołu ds. opracowania nowych ujednoliconych zasad pobierania opłat z świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studiów 13.03.2017
22/2017 zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi 06.03.2017
21/2017 powołania Zespołu ds. opracowania zmian Załącznika nr 1 do Regulaminu Gospodarki Finansowej Uczelni - Zasady podziału dotacji podstawowej (Uchwała nr 229/2008 Senatu PCz z dnia 2 kwietnia 2008 roku z późń. zm.) 18.01.2017
20/2017 powołania Zespołu ds. Kosztów Kształcenia w celu opracowania zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów. 16.01.2017
19/2017 powołania Zespołu ds. e-learningu w Politechnice Częstochowskiej na kadencję 2016-2020 16.01.2017
18/2017 powołania Komisji ds. opracowania projektu znowelizowanego Regulaminu Studiów w Politechnice Częstochowskiej 09.01.2017
17/2017 powołania Komisji ds. opracowania projektu znowelizowanego Regulaminu przyznawania i wypłacania Świadczeń pomocy materialnej studentom I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej 09.01.2017
16/2017 powołania Zespołu ds. wyboru obsługi bankowej Politechniki Częstochowskiej 04.01.2017
15/2016 zmiany Polecenia nr 10/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych 29.12.2016
14/2016 wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej CzestMAN przez Politechnikę Częstochowską w roku obrachunkowym 2016 22.12.2016
13/2016 procedury rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 16.12.2016
12/2016 powołania Komisji do wybrania firmy brokerskiej, która będzie prowadzić sprawę ubezpieczeń majątku Politechniki Częstochowskiej 25.11.2016
11/2016 powołania Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na funkcje Dziekana i Prodziekanów Wydziału Elektrycznego 14.11.2016
10/2016 powołania Zespołu ds. opracowania projektu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych 10.11.2016
9/2016 kompletnego i terminowego spływu dokumentów finansowo-księgowych za rok 2016 10.11.2016
8/2016 powołania zespołu ds. opracowania procedury postępowania w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją projektu pn.: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO₂ i innych odpadów z biogazowni 07.11.2016
7/2016 zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 (zmiana polecenia nr 6/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 września 2016 roku) 24.10.2016
6/2016 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów I, II i III stopnia w Politechnice Częstochowskiej na rok akademicki 2016/2017 29.09.2016
5/2016 powołania Zespołu ds. opracowania projektu znowelizowanego Regulaminu Pracy w Politechnice Częstochowskie 26.09.2016
4/2016 wzorów decyzji dotyczących przyjęć cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 26.09.2016
3/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 2 do Polecenia nr 83/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie struktury roku akademickiego 2016/2017 22.09.2016
2/2016 zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Polecenia nr 85/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie struktury roku akademickiego 2016/2017 05.09.2016
1/2016 zmiany Polecenia nr 80/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 01.09.2016

 

  • opublikował: Tomasz Mrowiec
    data publikacji: 2017-07-06 11:38
  • zmodyfikował: Tomasz Mrowiec
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 131
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 12:32

Dane teleadresowe

Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

NIP: 573-011-14-01
Regon: 000001643

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Opieka merytoryczna:
Anita Nowakowska
tel. (034) 3250 400
e-mail: anowakowska@pcz.pl

Opieka techniczna nad serwisem:
Tomasz Mrowiec
tel. (034) 3250 250
e-mail: tmrowiec@pcz.pl

Godziny urzędowania

Biuro Rektora czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:15 - 15:15

Biuro Kanclerza czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 184121
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-12-08 09:40

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl